Teenused

Ehitus- ja tehniline järelevalve

02.04.2014

Omanikujärelevalve teenus sisaldub

(Vastavalt: „Omanikujärelevalve tegemise kord", MKM määrus 25.01.2011 nr 7):


- Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontroll.
- Ehituse vastavuse kontroll ehitusprojektile.
- Ehitusel kasutatavate materjalide ja toodete nõuetele vastavuse kontroll.
- Ehituse tehniliste dokumentide olemasolu kontroll.
- Ehituse tehniliste dokumentide nõuetele vastavuse kontroll.
- Ehitustööde kvaliteedi kontroll.
- Ehitustööde ohutuse, ehitise, ehitusplatsi ja maaüksuse korrashoiu ning keskkonna saaste vältimise kontroll.
- Lepingu täitmise kontroll.

 

Metallkonstruktsioonide ja keevitustööde kvaliteedi kontroll.

 

- Metallkonstruktsioonidele ja nende elementidele kohaldatud põhinõuetele vastavuse kontroll EN ISO standardi järgi.
- Valmistoodete või sõlmedel keevisühenduse kvaliteedi kontroll.
- Keevitustööde dokumentatsiooni kontroll.
- Valmistoodetel ja sõlmedes keevisliidete välisdefektide tuvastamine.

 

Tehnilised järelevalve teenused (sõltumatu kontroll) väljastpoolt ehitusplatsi sisaldavad kontrolli üle:

 

- Hoonete või rajatiste hulka kuuluvate osade kvaliteet ja nende kogus (seinad, fermid, sambad, katuse ja fassaadi elemendid, aknad, uksed jne.).
- Insener- tehniliste seadmete kvaliteet ja nende kogus (seadmed, või seadmete osad, mis kasutatakse küte- , ventilatsiooni- ja kliima- süsteemis, hoone

  vee- ja kanalisatsiooni süsteemid, valgustus).

 

Toodete ja seadmete sõltumatu ja objektiivne kontroll, mis teostatakse valmistamise-, laadimise või mahalaadimise- ja tarnimise kohtades aitab tagada nende paigaldamisstandardile vastavust igal etapil.

 

Milleks on vaja omaniku ehitusjärelvalvet?

 

Uue maja ehitamisel või vana renoveerimisel tavaliselt ei teata, millised raskused ootavad ees. Isikliku maja ehitamisele kulub palju raha, seega tahame saada moodsat, mugavat ja kvaliteetset elamist, mis vastaks meie nõudmistele ja soovidele.

 

Maja ehitamine ja renoveerimine maksab palju raha. Valides odavaid materjale ja ehitajaid ei saa kvaliteeteset tööd odavamalt, pigem tõusevad kulud hilisemate puuduste ja praakide likvideerimisel. Tavaliselt Omanik ei tea ehitusnorme, ei oma kogemusi ja samuti ei suuda ise teostada kontrolli ehituse üle, järelvalvet ja ehitustööde organiseerimist. Samas on ehitusturul palju teenuse pakkujaid ning seetõttu on raske valida, kellega leping sõlmida. Sel juhul tuleb pöörduda professionaalse ehituskonsultandi poole, kes aitab lahendada organiseerimise küsimused ja teostab järelvalvet teie ehituse üle .

 

Põhiliseks omaniku ehitusjärelvalve ülesandeks on projekti järgimine, tehnilise dokumentatsiooni koostamine ja ehitustööde kvaliteedi kontroll.

>